Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace 22. prosince 2022
Datum účinnosti 22. prosince 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady provozovatele webu: Tomáš Durda, Česká republika, email: durdic97@gmail.com, o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky (https://www.energetickasobestacnost.net/). (služba”). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Nebudeme o Vás shromažďovat žádné kontaktní údaje ani osobní informace.

Jak používáme vaše údaje:

Po udělení Vašeho souhlasu s používáním cookies, shromažďujeme cookies pro lepší fungování webu.

Odkazy na třetí strany a použití vašich informací:
Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a jinými praktikami jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službě. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé stránce, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Pověřenec pro stížnosti / ochranu údajů:
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich informací, které jsou u nás k dispozici, můžete zaslat e-mail na durdic97@gmail.com.