Přetoky do sítě

Jak fungují přetoky do sítě a které subjekty je od vás vykoupí?

Co se děje, když vaše fotovoltaická elektrárna vyrobí víc elektřiny, než spotřebujete?

Přebytek odchází do distribuční sítě (tzv. přetok do sítě) a můžete ho tam odevzdávat zdarma, anebo si za něj nechat platit.

Fotovoltaika během dne vyrábí elektřinu, kterou pak posílá stejnosměrným proudem do střídače. Toto zařízení přemění stejnosměrný proud na střídavý. Ten následně využíváte pro provoz elektrospotřebičů v domácnosti, ale taky třeba pro akumulaci nadbytečné energie do vody nebo do baterie.

Jakmile jsou uspokojeny nároky všech elektrospotřebičů i akumulačních jednotek, přebytečná elektřina přetéká do distribuční sítě. Dochází k tomu zejména v létě, kdy FVE vyrobí nejvíce elektřiny, a vy jí zároveň většinou spotřebujete výrazně méně než třeba v zimě.

Provozovat domácí fotovoltaiku jen kvůli vidině zisku plynoucího z výkupu elektřiny se moc nevyplatí. Příjem za přetoky do sítě ale dokáže příjemně zkrátit návratnost investice do vaší FVE. Jaké jsou podmínky a kdo od vás elektřinu odkoupí?

Dnes na trhu existuje již mnoho subjektů, kteří Vaše přebytky z FVE vykoupí za předem stanovené podmínky nebo za spotovou cenu. Máte různé možnosti, buďto Vaše přebytky prodáte za fixní nebo spotovou cenu a peníze dostanete na svůj bankovní účet, nebo získáte pouhou slevu na elektřinu, kterou následně – v noci nebo v zimě – sami odeberete z distribuční soustavy.

Podmínkou pro odprodej přebytků z domácích fotovoltaik je uzavření smluv s provozovatelem distribuční soustavy na straně jedné a obchodníkem s elektřinou na straně druhé. Obchodník, který odebírá přetoky, sice nemusí být tentýž, který dodává elektřinu pro spotřebu, musíte však mít rozdělený EAN na spotřební a výrobní.

Odkupní ceny určuje trh, nejsou totiž regulované. Výjimkou jsou povinné výkupy elektřiny vyrobené ze zdrojů instalovaných před koncem roku 2013 – zde výkupní ceny vychází z cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Pokud máte na střeše novější fotovoltaiku a nabízíte svoje přebytky, pozorně si přečtěte smluvní podmínky. Někteří dodavatelé Vás považují jako svého subdodavatele, kterému zaplatí a na oplátku požadují max. nějaký pravidelný paušál nebo podíl na Vašem výdělku z prodeje přebytků.

Domácnost přetoky prodává buď za smluvně danou cenu nebo za aktuální velkoobchodní (spotovou) cenu. Využít lze také služeb virtuálních baterií. V tomto případě váš elektroměr změří hodnotu přetoků odevzdaných do sítě. Když budete někdy později potřebovat elektřinu od svého dodavatele, dostanete ji až do výše předchozích přetoků za zvýhodněnou cenu. Záměrně nepíšeme zadarmo, protože s provozem virtuální baterie souvisí určité poplatky.Řada obchodníků vykupuje přebytky i od domácností, které nejsou jejich odběrateli.

Pokud máte výkon FVE do 10 kwp a nemáte poměrně vysokou roční spotřebu (cca 15-20MWh), tzn. že nevyužijete veškerou vyrobenou elektřinu v domácnosti, vyplatí se Vám nyní při dnešních cenách prodávat elektřinu na spotovém trhu za velkoobchodní cenu. Připravili jsme přehled několika ověřených subjektů, kteří od vás vyrobenou elektřinu vykoupí. Každý ze subjektů má vlastní podmínky, je třeba si podrobně projít jejich nabídku a smlouvu.

Pojďme si jednotlivé subjekty projít. 

1) Entri

2) bezDodavatele  

3) Elyn

4) Tedom Energie