Dotace pro veřejnou správu, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované

Fotovoltaické systémy

Zálohová dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kolik získáte

 • 15 000  za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Jak požádat o dotaci

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
 • Instalační firmy Vám pomohou s vyřízením žádosti o dotaci a vyřídí vše potřebné papírování za Vás

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

 • 35 000 Kč/b.j. – kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva
 • 35 000 Kč/b.j. – lokální zdroj na biomasu, se samočinnou dodávkou paliva, sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
 • 25 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 • 40 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro vytápění
 • 60 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 15 000 Kč/b.j. – napojení na soustavu zásobování teplem
 • 35 000 Kč/b.j – kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Výměna elektrického nebo plynového vytápění bude podpořena u bytových domů, splňujících požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).

Jak požádat o dotaci

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
 • Instalační firmy Vám pomohou s vyřízením žádosti o dotaci a vyřídí vše potřebné papírování za Vás

Příprava teplé vody, solární ohřev

Zálohová dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadla

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kolik získáte

 • 13 000 Kč/kW – solární termický ohřev teplé vody s volitelnou možností přitápění
 • 13 000 Kč/kW – solární fotovoltaický ohřev teplé vody
 • 20 000 Kč/kW – tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Jak požádat o dotaci

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
 • Instalační firmy Vám pomohou s vyřízením žádosti o dotaci a vyřídí vše potřebné papírování za Vás

Další dotační programy
pro veřejnou správu, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované