Fotovoltaika

Jaká je návratnost do fotovoltaické elektrárny v České republice?

Každý, kdo uvažuje nad koupí fotovoltaické elektrárny, chce vědět, kdy se mu vrátí investované peníze. Poradíme, jak co nejpřesněji spočítat návratnost do fotovoltaiky.

Investice do fotovoltaiky se vám vrátí do několika let

Cena elektrické energie měla v poslední době tendenci raketově růst. Měsíční zálohy se domácnostem zvedly poslední rok několikanásobně, a tak není divu, že majitelé rodinných domů začínají uvažovat nad alternativním řešením.

Jednou z možností, jak ušetřit, je pořízení vlastní solární elektrárny. Jenže jde o poměrně nákladnou investici a tak každého zajímá, kolik stojí celá fotovoltaika, kolik lze s takovou elektrárnou ušetřit a jaká je návratnost.

Odpověď na všechny tyto otázky není zdaleka tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Spíše, než kolik to stojí, je správné se ptát “Co mi to přinese? Vyplatí se mi to?” Shrňme si důvody, proč investovat do fotovoltaické elektrárny.

Snížení měsíčních nákladů na provoz domácnosti

Investice do fotovoltaiky je dnes reálnou možností pro všechny domácnosti. Vývoj technologií jde neustále kupředu, proto se do malého soláru vejde opravdu výkonná elektrárna. Dávno pryč jsou doby, kdy se na střechy domů instalovaly velké soláry, které v zimních měsících měly téměř žádnou účinnost. Dnes soláry dokážou vyrobit elektřinu i za špatného počasí. Počáteční investici pak sníží státní dotace nová Zelená úsporám. Návratnost se pohybuje kolem 8-10 let, zatímco soláry mají životnost 30 a více let. Po deseti letech budete platit za elektřinu jen zlomek ceny a o samotnou návratnost se u systému s životností až 40 let skutečně nestaráte.

Úspora a návratnost investice

Fotovoltaická elektrárna je jedinou technologií, která peníze v domě skutečně vrací a je jedinou technologií, která skutečně finančně zaplatí a vydělá majiteli nemovitosti více, než do ní na začátku vložil. Poměrně snadno si totiž spočítáte návratnost investice, která při dnešních cenách energií a jejich dalšímu předpokládanému vývoji, může být už za 6 let. Zde je ale třeba dbát na technologický celek budovy, stejně jako na systém vytápění, rekuperaci a další domovní technologie.

Soběstačnost i při výpadcích energie

Výhodou domácí solární elektrárny je naprostá soběstačnost budovy. Tento benefit nabízí hybridní elektrárna, kterou dobíjíte své baterie a přebytek pak můžete buď prodat nebo si vytvořit tzv. virtuální baterii u ČEZu, do které si budete přebytečnou energii shromažďovat a v případě potřeby si ji odeberete zpět.

Pojďme se podívat, jak fotovoltaika funguje v České republice

Roční sluneční svit na území ČR

Aby bylo možno co nejpřesněji spočítat, za kolik let se investice do fotovoltaiky vrátí, je třeba vědět, jakou energii má dopadající sluneční záření v dané oblasti. Ne každý bydlí na jižní Moravě, kde je situace z pohledu výroby elektřiny solárními panely nejlepší.

Podíváme-li se na sluneční záření v Západních Čechách, jsou sice z pohledu naší země nejméně slunečně osvětlené, ale i tak se zde investice do FVE vyplatí. Před instalací je nutné brát v potaz nejen místo instalace, ale i správné nasměrování FV panelů. Jedná se o naklonění panelů a jejich orientace od jihu. Elektrárna by měla vyrobit například 4,5 kWh. Budeme-li však mít panely postaveny na nevhodném místě, můžeme si z obrázku lehce zjistit, s jakým výkonem bude naše FVE pracovat. Ne vždy je vše závislé na slunečním záření.

Ideální situování střechy

Ideální situování střechy je její orientace ± 5° od jihu a náklon 28° až 43°. Nemá-li střecha ideální postavení, je možné přizpůsobit nosnou konstrukci FV panelů a nebo změnit počet instalovaných FV panelů. Obě varianty jsou možné. Pro elektrárnu o výkonu 1kWp je potřeba velikost plochy cca 8 – 10 m2.

Budeme-li při návrhu naší FVE uvažovat s průměrným dopadem 900 – 1100 kWh sluneční energie na 1 m2, vyrobí FVE o výkonu 2,5 kWp s ideálně postavenými FV panely, tzn. se 100% účinností cca 2,25 – 2,75 MWh za rok. FVE výkonu 1 kWp vyrobí za rok cca 1 MWh el. energie.

Návratnost fotovoltaiky v praxi

Připravili jsme pro vás modely nejčastěji instalovaných systémů do domácností. Podívejte se, kolik lze ročně uspořit jednotlivými FVE.

Malá FVE pro ohřev vody

 • Cena do 70 000 Kč
 • Instalovaný výkon 2,1 kWp
 • Bez baterie
 • Akumulace do stávajícího zásobníku

  Při maximálním slunečním svitu je teoretická maximální možná roční úspora cca 7000,- Kč. (praktická cca 3500,- Kč) Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám elektřiny úspora stoupá každý rok.

Výhoda: Levná solární elektrárna jako základ pro budoucí rozvoj
Nevýhoda: Elektrárna umí pouze ohřívat vodu. Elektřinu nelze spotřebovat v domácnosti. Úspora je pouze teoretická, protože je závislá na schopnosti neustále odebírat teplou vodu. V létě je efektivita FVE maximální tudíž je prakticky nemožné dosáhnout předpokládané úspory.

Malá FVE s ukládáním přebytků do vody

 • Cena do 110 000 Kč
 • Instalovaný výkon 2,8 kWp
 • Bez baterie
 • Akumulace do stávajícího zásobníku

Teoretická maximální možná roční úspora cca 9800,- Kč. (praktická cca 3800,- Kč) Při neustálém zvyšování cen elektřiny její úspora stoupá každý rok více, než v prvním příkladě.

Výhoda: Levná solární elektrárna jako základ pro budoucí rozvoj.
Nevýhoda: Elektrárna sice umí elektřinu dodávat i do spotřeby domu, ale pouze během dne.

FVE pro malý dům s ukládání přebytků do baterie

 • Cena do 160 000 Kč
 • Instalovaný výkon 3,6 kWp
 • Baterie  LiFePo 4,8 kWh

Teoretická maximální možná roční úspora cca 17 000,- Kč. (praktická cca 15 000,- Kč) Vlivem narůstajících cen elektřin nabízí tento model vysokou úsporu.

Výhoda: Plnohodnotný FV systém schopný ostrovního provozu. Díky baterii je možné spotřebovat maximum energie i v době kdy slunce nesvítí.
Nevýhoda: Vyšší cena

Uvedené příklady jsou pouze orientační. Konkrétní případ vždy vyžaduje studii a modelování, popř. doplňková opatření.

Chcete investovat do fotovoltaiky a tepelného čerpadla?